Ποιοι είμαστε

Η RISE παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για την επίλυση των προβλημάτων και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στη σύγχρονη πραγματικότητα.

Αξιοποιώντας ένα δίκτυο πολύπειρων στελεχών και συνεργατών, καθώς και την πολύτιμη τεχνογνωσία και εξειδίκευση – προϊόντα πολυετούς εμπειρίας στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα - δουλεύουμε με επίκεντρο την έρευνα και την καινοτομία για τη μεταμόρφωση του τρόπου με τον οποίο οι οργανισμοί αναπτύσσουν προϊόντα, υπηρεσίες, διαδικασίες, αλλά και τη γενική στρατηγική τους.

Τι μας κάνει να ξεχωρίζουμε:

  • Η άριστη γνώση του επιχειρηματικού γίγνεσθαι και των αναγκών των επιχειρήσεων.
  • Ο μοναδικός συνδυασμός της θεωρητικής κατάρτισης και της πρακτικής εφαρμογής στα θέματα της Έρευνας και της Καινοτομίας, των Ευρωπαϊκών Κανονισμών, της δημόσιας διοίκησης και των λειτουργιών μιας σύγχρονης επιχείρησης.
  • Το τεράστιο δίκτυο (ΑΕΙ, ερευνητικά κέντρα, ΕE, δημόσιοι φορείς, ιδιωτικές επιχειρήσεις) που είναι απαραίτητο για την εξυπηρέτηση των πελατών στους τομείς δραστηριοποίησής τους.
  • Η αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων, όπως η πλατφόρμα IMP3rove (innovation stress tests), για την υποστήριξη των πελατών.
  • Οι στρατηγικές συνεργασίες με φορείς και επιχειρήσεις εδραιωμένες στο χώρο, που μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά.
  • Η πολύπλευρη εμπειρία του ιδιοκτήτη της εταιρείας σε διάφορες θέσεις ευθύνης στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα.