Νέα

«SME Instrument» - Νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Επιχορήγησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Το νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «SME Instrument» για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «HORIZON 2020», είναι ειδικά σχεδιασμένο για μεμονωμένες MME ή ομάδες εξαιρετικά καινοτόμων ΜΜΕ με διεθνείς φιλοδοξίες, αποφασισμένες να εξελίξουν ισχυρές, καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες σε νικητές των αγορών.

Δικαιούχοι : Μεμονωμένες ή ομάδες ΜΜΕ (συνεργασία με τουλάχιστον 2 διεθνείς εταίρους (χωριστές νομικές οντότητες) από διαφορετικές χώρες της ΕΕ ( τουλάχιστον 3 συνολικά))

Περίληψη : Το πρόγραμμα παρέχει πλήρη κύκλο υποστήριξης της επιχειρηματικής καινοτομίας από το στάδιο της σύλληψης της επιχειρηματικής ιδέας και του σχεδιασμού (φάση Ι), όπως επίσης στην εκτέλεση του επιχειρηματικού σχεδίου και την επίδειξη (φάση ΙΙ),  έως την εμπορευματοποίηση (φάση ΙΙΙ) . Οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να έχουν συμβουλευτική στήριξη, καθοδήγηση και εκπαίδευση διαχείρισης της καινοτομίας της επιχείρησης κατά την διάρκεια του έργου τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.

Συνημμένα Αρχεία