Νέα

SeaofSkills: Kick-off Transnational Project Meeting.

Erasmus+IKY

Η πρώτη διεθνική συνάντηση του project "SeaofSkills: Taming the Sea of Fishers' Knowledge, Skills and Competences" έλαβε χώρα στις 16 Δεκεμβρίου 2014 στο Ίδρυμα "Μαρία Τσάκος".

Το SeaofSkills υλοποιείται στo πλαίσιo της πρωτοβουλίας Erasmus+ 2014 και αποσκοπεί στον προσδιορισμό και την αντιμετώπιση των υφιστάμενων αναγκών στον χώρο της αλιείας αναφορικά με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες των αλιέων, καθώς και στην ανάπτυξη ενός ενισχυμένου και ανανεωμένου προγράμματος σπουδών και κατάρτισης, σε μορφή λογισμικού ανοικτού κώδικα.

Η RISE συμμετέχει στη σύμπραξη 9 εταίρων, από συνολικά 5 χώρες (Ελλάδα, Τουρκία, Μάλτα, Ισπανία και Ιρλανδία), υπό τον συντονισμό του Ιδρύματος "Μαρία Τσάκος".

Σχετικές Εικόνες
  • SeaofSkills: Kick-off Transnational Project Meeting.
  • SeaofSkills: Kick-off Transnational Project Meeting.
  • SeaofSkills: Kick-off Transnational Project Meeting.