Νέα

Ημερίδα "Επιχειρηματικής Ανακάλυψης", στα πλαίσια της Στρατηγικής Ευφυούς Εξειδίκευσης, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Περιφέρεια Δυτικής ΕλλάδαςRIS3

Η RISE παρευρέθηκε στην ημερίδα "Επιχειρηματικής Ανακάλυψης" στους τομείς της Μικροηλεκτρονικής, της Καινοτομίας και των Προηγμένων Υλικών, που πραγματοποιήθηκε στις 10 Φεβρουαρίου 2015 σε γνωστό ξενοδοχείο της Πάτρας, στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής της διαδικασίας και της υλοποίησης της Στρατηγικής Ευφυούς Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Ο ιδιοκτήτης και Γενικός Διευθυντής της RISE, Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης, ήταν συντονιστής της συνεδρίας και του θεματικού εργαστηρίου γύρω από τις εφαρμογές Μικροηλεκτρονικής και ΤΠΕ, κατά την οποία κατατέθηκαν προτάσεις και καινοτόμες ιδέες από τους εμπλεκόμενους φορείς (εκπρόσωποι του επιχειρηματικού, ακαδημαϊκού και ερευνητικού τομέα) και αξιολογήθηκαν στo πλαίσιo της διαδικασίας της Επιχειρηματικής Ανακάλυψης.

 

Η Επιχειρηματική Ανακάλυψη (Entrepreneurial Discovery) αποτελεί βασικό συστατικό της Στρατηγικής Ευφυούς Εξειδίκευσης και στηρίζεται στην πεποίθηση ότι ο επιχειρηματικός τομέας και η ιδιωτική πρωτοβουλία γνωρίζουν καλύτερα ποιες είναι οι βέλτιστες επιλογές για μια περιφέρεια ή μια χώρα. Σε αυτή τη φιλοσοφία, η Έξυπνη Εξειδίκευση δεν εστιάζεται στις παλιές πρακτικές, βάσει των οποίων κύριο ρόλο διαδραματίζουν μόνο οι φορείς που είναι "κοντά" στις τοπικές ή εθνικές αρχές (οι λεγόμενοι "usual suspects").

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αποτελεί μία από τις τέσσερις Περιφέρειες που έχουν επιλεχθεί για να εφαρμόσουν πιλοτικά τη διαδικασία της Επιχειρηματικής Ανακάλυψης σε έναν συγκεκριμένο τομέα.

Σχετικές Εικόνες
  • Ημερίδα "Επιχειρηματικής Ανακάλυψης", στα πλαίσια της Στρατηγικής Ευφυούς Εξειδίκευσης, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
  • Ημερίδα "Επιχειρηματικής Ανακάλυψης", στα πλαίσια της Στρατηγικής Ευφυούς Εξειδίκευσης, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
  • Ημερίδα "Επιχειρηματικής Ανακάλυψης", στα πλαίσια της Στρατηγικής Ευφυούς Εξειδίκευσης, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
  • Ημερίδα "Επιχειρηματικής Ανακάλυψης", στα πλαίσια της Στρατηγικής Ευφυούς Εξειδίκευσης, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
  • Ημερίδα "Επιχειρηματικής Ανακάλυψης", στα πλαίσια της Στρατηγικής Ευφυούς Εξειδίκευσης, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας