Νέα

Θεματικό Εργαστήριο για τις Αλυσίδες Αξίας των Χημικών & Πολυμερών Υλικών και της Παραγωγής Ηλεκτρονικών & Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού

 

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διοργάνωσε το Θεματικό Εργαστήριο Επιχειρηματικής Ανακάλυψης για τους κλάδους μεταποίησης των Χημικών & Πολυμερών Υλικών, καθώς και της παραγωγής Ηλεκτρονικών & Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού, στο πλαίσιο της Προπαρασκευαστικής Δράσης για την εφαρμογή της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3). Στο Εργαστήριο, το οποίο έλαβε χώρα στην Καβάλα στις 23 Σεπτεμβρίου 2015, έλαβαν μέρος περισσότεροι από 70 ενδιαφερόμενοι, προερχόμενοι από επιχειρήσεις, δημόσιους φορείς και ακαδημαϊκά ιδρύματα.

Κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας συνεδρίας, ο κ. Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης παρουσίασε στην ολομέλεια των συμμετεχόντων τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια, καθώς και τις προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων που πρόκειται να ανακοινωθούν στο άμεσο μέλλον. 

Στα δύο θεματικά εργαστήρια που ακολούθησαν για καθεμία από τις αλυσίδες αξίας (Χημικά και Πολυμερή Υλικά – Ηλεκτρονικά και Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός), ακαδημαϊκοί παρουσίασαν τεχνολογικά θέματα αιχμής συμβάλλοντας καθοριστικά στην παραγωγή και την ανταλλαγή ιδεών μεταξύ των συμμετεχόντων.

Συνολικά, η διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης αποδείχθηκε εξαιρετικά γόνιμη, καθώς κατατέθηκαν πολλές εφαρμόσιμες καινοτομικές ιδέες, ενώ παράλληλα ευνοήθηκε η ανάπτυξη της δικτύωσης μεταξύ των παρισταμένων, με προοπτική εποικοδομητικών μελλοντικών συνεργειών.