Νέα

Συμμετοχή στην Ημερίδα Επιχειρηματικής Ανακάλυψης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος για τον τομέα της Ζωικής Παράγωγης και των Κτηνοτροφικών Προϊόντων

Περιφέρεια Δυτικής ΕλλάδαςRIS3

 

Την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017 στο Μεσολόγγι, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας πραγματοποίησε Ημερίδα Επιχειρηματικής Ανακάλυψης στον τομέα της Ζωικής Παράγωγης και των Κτηνοτροφικών Προϊόντων, ο οποίος συγκαταλέγεται στους τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3).

Κατά το εισαγωγικό μέρος της εκδήλωσης, στην οποία συμμετείχαν διακεκριμένοι φορείς από όλα τα μέρη της τριπλής έλικας (επιχειρήσεις – ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα - δημόσια διοίκηση), ο κ. Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης παρουσίασε στους παρισταμένους τη λογική της Έξυπνης Εξειδίκευσης και τη διαδικασία της Επιχειρηματικής Ανακάλυψης, εστιάζοντας στον υπό εξέταση τομέα. Στις δύο παράλληλες συνεδρίες που ακολούθησαν και είχαν ως θέμα «Σύγχρονες Μονάδες Παραγωγής και Παραγωγή Προϊόντων Διατροφής Ζώων» και «Ζωικά και Κτηνοτροφικά προϊόντα – Πιστοποίηση» αντίστοιχα, υποστηρίχθηκαν διάφορες καινοτομικές ιδέες, και έπειτα από την αξιολόγηση και τον συσχετισμό τους, διαμορφώθηκαν προτάσεις δημιουργίας συνεργατικών σχημάτων για την εφαρμογή τους.

Με την επεξεργασία των αποτελεσμάτων της διαδραστικής αυτής διαδικασίας, αναμένεται να αναδειχθούν οι δυνατότητες αλλά και να εντοπιστούν οι ανάγκες των καινοτόμων επιχειρηματικών σχημάτων της Περιφέρειας, προκειμένου να δρομολογηθεί η τελική εξειδίκευση των δράσεων που θα προκηρυχθούν στο προσεχές διάστημα και θα αποβλέπουν στη στήριξη της επιχειρηματικότητας, της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στη συγκεκριμένη αλυσίδα αξίας.

 

Σχετικές Εικόνες
  • Συμμετοχή στην Ημερίδα Επιχειρηματικής Ανακάλυψης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος για τον τομέα της Ζωικής Παράγωγης και των Κτηνοτροφικών Προϊόντων