Νέα

Άρθρα του Κωνσταντίνου Κοκκινοπλίτη στην εφημερίδα "Ύπαιθρος Χώρα"

"Καινοτομία, το μοναδικό όχημα για τη διασφάλιση και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας", του Κωνσταντίνου Κοκκινοπλίτη

Το άρθρο μπορείτε να το διαβάσετε εδώ

 

"Το Μέτρο 16 καλείται να θεραπεύσει τις αδυναμίες συνεργασίας στον αγροτικό τομέα, του Κωνσταντίνου Κοκκινοπλίτη 

Το άρθρο μπορείτε να το διαβάσετε εδώ