Νέα

«Ορίζοντας Ευρώπη»: Το επόμενο πρόγραμμα πλαίσιο της Ε.Ε. για την έρευνα και την καινοτομία


Ο «Ορίζοντας Ευρώπη» είναι το επόμενο φιλόδοξο πρόγραμμα πλαίσιο της Ε.Ε. για την έρευνα και την καινοτομία. Αποτελεί εξέλιξη του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και σε αυτό αναμένεται να διατεθούν έως και 94 δις ευρώ από τα 100 δις ευρώ του επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της Ε.Ε. για την έρευνα και την καινοτομία για την περίοδο 2021-2027.

Την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019, πραγματοποιήθηκε στο Ερευνητικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» εκδήλωση για τον «Ορίζοντα Ευρώπη». Στην εκδήλωση, που διοργανώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, παρευρέθηκε και ο Γενικός Διευθυντής των εταιρειών RISE και Seven Sigma, Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης.

Κεντρικοί ομιλητές της εκδήλωσης ήταν ο Jean-Eric Paquet, Γενικός Διευθυντής Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και ο αναπληρωτής υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κώστας Φωτάκης. Ο κ. Paquet τόνισε τη σημασία της αριστείας και της ενίσχυσης του ανθρώπινου κεφαλαίου, καθώς και την ανάγκη περαιτέρω ανάδειξης της αξίας της έρευνας στην κοινωνία. Στην κεντρική ομιλία του παρουσίασε τον «Ορίζοντα Ευρώπη», που αποτελεί το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας μέχρι σήμερα.

Την παρουσίαση του κ. Paquet για τον «Ορίζοντα Ευρώπη» μπορείτε να δείτε εδώ.