Νέα

Σεμινάριο σε στελέχη μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας στο Saltillo – Mexico με κύριο αντικείμενο την σχεδίαση ενός οδικού χάρτη καινοτομίας (Innovation Roadmap).


Όπως έχω επισημάνει στο παρελθόν ή επέλαση της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης προμηνύει ραγδαίες αλλαγές που επέρχονται ως απόρροια της μετάβασης στην ψηφιακή εποχή. Οι εξελίξεις αυτές επηρεάζουν ήδη τη λειτουργία των επιχειρήσεων και έχουν άμεση επίπτωση στη μελλοντική τους πορεία.

Στο πλαίσιο αυτό είναι απαραίτητο όλοι οι οργανισμοί να διαμορφώσουν μία κουλτούρα καινοτομίας που θα υιοθετηθεί σε κάθε της δομή και με διαδικασίες τέτοιες που να αναδεικνύονται και να αξιοποιούνται οι νέες ιδέες.

Στην κατεύθυνση αυτή και με βάση τους στόχους και το όραμα και τους στόχους της εταιρείας καταστρώνουμε με τα στελέχη ένα πρόγραμμα στρατηγικής για την διαμόρφωση ενός πλάνου για το μέλλον. Μέσω στοχευμένων εργαστηρίων και σεμιναρίων, σχεδιάζουμε μαζί τον οδικό χάρτη καινοτομίας (Innovation Roadmap).

Αυτό αποτελεί ένα σχέδιο δράσης που μέσα από μία αλληλουχία δράσεων και ενεργειών θα οδηγήσουν την επιχείρηση στην ανάπτυξη νέων καινοτομικών προιόντων αλλά και την ταυτόχρονη βελτίωση των λειτουργιών αυτής. Αυτή η προσέγγιση εγγυάται όχι μόνο τη βιωσιμότητα αλλά και την μακροχρόνια ανάπτυξη και διατήρηση της πρωτοποριακής και προνομιακής της θέσης έναντι του έντονου και συνεχώς αυξανόμενου παγκόσμιου ανταγωνισμού.
Σχετικές Εικόνες
  • Σεμινάριο σε στελέχη μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας στο Saltillo – Mexico με κύριο αντικείμενο την σχεδίαση ενός οδικού χάρτη καινοτομίας (Innovation Roadmap).
  • Σεμινάριο σε στελέχη μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας στο Saltillo – Mexico με κύριο αντικείμενο την σχεδίαση ενός οδικού χάρτη καινοτομίας (Innovation Roadmap).
  • Σεμινάριο σε στελέχη μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας στο Saltillo – Mexico με κύριο αντικείμενο την σχεδίαση ενός οδικού χάρτη καινοτομίας (Innovation Roadmap).
  • Σεμινάριο σε στελέχη μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας στο Saltillo – Mexico με κύριο αντικείμενο την σχεδίαση ενός οδικού χάρτη καινοτομίας (Innovation Roadmap).
  • Σεμινάριο σε στελέχη μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας στο Saltillo – Mexico με κύριο αντικείμενο την σχεδίαση ενός οδικού χάρτη καινοτομίας (Innovation Roadmap).
  • Σεμινάριο σε στελέχη μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας στο Saltillo – Mexico με κύριο αντικείμενο την σχεδίαση ενός οδικού χάρτη καινοτομίας (Innovation Roadmap).
  • Σεμινάριο σε στελέχη μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας στο Saltillo – Mexico με κύριο αντικείμενο την σχεδίαση ενός οδικού χάρτη καινοτομίας (Innovation Roadmap).
  • Σεμινάριο σε στελέχη μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας στο Saltillo – Mexico με κύριο αντικείμενο την σχεδίαση ενός οδικού χάρτη καινοτομίας (Innovation Roadmap).