Νέα

Συμμετοχή της RISE στο διεθνές συνέδριο WIRE 2014. (Video)

 

Το διεθνές συνέδριο WIRE (Week of Innovative Regions in Europe), το σημαντικότερο Ευρωπαϊκό φόρουμ διαλόγου για Περιφερειακές Στρατηγικές, την καινοτομία και την ανάπτυξη,πραγματοποιήθηκε στις 12 και 13 Ιουνίου 2014 στην Αθήνα, στα πλαίσια της Ελληνικής προεδρίας του συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο ιδιοκτήτης και Γενικός Διευθυντής της RISE, Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης, συμμετείχε ως συντονιστής στο 5o session του συνεδρίου, με θέμα "Δημόσια Ανοιχτά Δεδομένα για Περιφερειακή Καινοτομία".